×
Değerlerimiz

Uzdent Ailesi olarak en temel ilkemiz hasta hakları, hasta memnuniyeti, hasta gizliliği ön planda tutularak dürüstlük kuralları çerçevesinde sağlık hizmeti sunmaktır. Bünyemizdeki uzman kadromuzun bilgi ve tecrübeleri ise bu ilkemiz ışığında bizi bir arada tutarak günden güne büyüyen büyük ve güçlü bir aile olmamıza destek sağlamaktadır.

Tarafsızlık

Uzdent; çalışanları, hastaları ve tedarikçileri arasında milliyet, din, dil, ırk, cinsiyet ve toplumsal statü gibi farklılıkları gözetmez, ön yargılı davranışlardan kaçınır.

Dürüstlük

Uzdent; tüm ilişkilerinde adalet ve dürüstlük ilkesini gözetir. Kişiye ya da kuruma özel ve kısa vadeli uygulamalardan kaçınarak ilgili tüm taraflar için standart uygulamaları geçerli kılar.

Güvenilirlik

Uzdent; iç ve dış paydaşlarıyla gerçekleştirdiği bütün ilişkilerde karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık ve anlaşılır iletişim kurar ve taahhütlerini eksiksiz yerine getirir.

Şeffaflık

Uzdent; tüm ilişkilerinde aksine hüküm bulunmadıkça şeffaflık ilkesine bağlı kalmakta ve aynı tavrı ilişki içerisinde olduğu taraflardan da beklemektedir.